Ultimate magazine theme for WordPress.

BDDK, kredi riski azaltım tekniklerine ait bildiride düzenlemeye gitti

Bankaların, risk yüklü meblağ ve beklenen kayıp hesaplanmasında kullanacakları kredi riski azaltım tekniklerine ait adap ve temelleri düzenleyen bildiride yapılan değişiklikle, finansal teminatların dikkate alınmasına yönelik taban kaidelerde düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda, borçlu yahut borçlunun dahil olduğu risk grubunca ihraç edilen menkul değerler teminat olarak dikkate alınamayacak. Buna rağmen, borçlu tarafından ihraç edilen ve yönetmelikteki şartları sağlayan teminatlı menkul değerler, repo süreçleri için teminat olarak gösterilebilecek.

Değişiklik öncesinde, repo süreçleri için yalnızca ipotek teminatlı menkul değerler teminat olarak kabul ediliyordu.

Comments are closed.