Ultimate magazine theme for WordPress.

“Uluslararası Direkt Yatırım Stratejisi”ne ait Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Genelgede, Türkiye’nin ekonomik gelişiminde ve kalkınmasında kritik bir rol oynayan UDY’lerin; sanayi, ticaret, maliye, güç üzere alanlardaki siyasetlerin en kıymetli tamamlayıcı ögelerinden biri olduğu belirtildi.

Son 19 yılda yürütülen dinamik ıslahat süreci sonucu Türkiye’nin yatırım ortamını daima güzelleştirdiği ve milletlerarası yatırımcılara cazip bir yatırım ortamı sunduğu, bölgesinin en fazla yatırım çeken ülkelerinden biri olduğu vurgulanan genelgede, ülkenin; jeostratejik pozisyonu, milletlerarası şirketlerin ülkedeki şurası üretim kapasiteleri, güçlü insan kaynağı ve tedarikçi altyapısıyla yatırımcılara kıymet zincirlerini kurmalarına ve büyütmelerini sağlayacak inançlı bir liman sunmaya devam ettiği kaydedildi.

Genelgede, şu sözlere yer verildi:

“Son devirde dünya iktisadının içinde bulunduğu dönüşüm sürecinde ülkelerarası yatırım çekme rekabeti gün geçtikçe artmaktadır. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte değişen global ekonomik kurallar da dikkate alınarak, ekonomimizin global kıymet zincirlerinde daha üst basamaklara taşınması, ülkemizin bölgesindeki üretim ve dağıtım üssü olma rolünün güçlenmesi beklenmektedir. Bu yeni periyotta Türkiye’nin mevcut performansını koruyarak yatırımlardaki UDY girişlerinin ve performansının hem global UDY pazarından alınan hisse hem de yatırımın katma pahası özelinde nitelik ve nicelik olarak artırılması hedeflenmektedir.”

Genelgede, On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Yeni İktisat Programı (2021-2023), 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Hareket Planı üzere makro siyaset dokümanlarıyla ahengi gözetilmek ve ülkenin yatırımcılara sunduğu fırsatları derinlemesine tahlil edilmek suretiyle Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı tarafından başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere kamu ve özel bölüm kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde “Türkiye Milletlerarası Direkt Yatırım Stratejisi (2021-2023)” hazırlandığı bildirildi.

İlgili Haberler

– Amaç odaklı bir yol haritası oluşturacak

Yüksek katma kıymetli, bilgi-yoğun ve nitelikli istihdam sağlayan yatırımların Türkiye’ye kazandırılması için amaç odaklı bir yol haritası oluşturacak ve ülkenin 2023 yılı gayelerine ulaşmasında kıymetli katkılar sağlayacak UDY Strateji Dokümanı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi resmi internet adresinde (www.invest.gov.tr) yayımlanacak.

UDY Strateji Evrakı kapsamında ortaya konulan alt stratejiler ve hareketler, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında toplanan Yatırım Ortamını Düzgünleştirme Uyum Şurası (YOİKK) bünyesinde izlenecek, belirlenen strateji ve aksiyonların aktif bir halde uygulanması sağlanacak.

Genelgede, strateji kapsamı dahilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen misyon ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi gereği de vurgulandı.

AA

Comments are closed.