Ultimate magazine theme for WordPress.

Türkiye yabancı direkt yatırım için 72 mesken ödevi belirledi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi 2021-2023 yıllarını kapsayan Memleketler arası Direkt Yatırım Stratejisi’ni internet sitesinde yayımladı.

Strateji dokümanında global direkt yatırım pazar hissesinin yüzde 1,5’e çıkarılması gayesi belirlendi. Türkiye’nin ilgili stratejik temel maksadına ulaşabilmesi için 11 strateji ana başlığı belirlenirken, bu 11 başlık altında da 72 hareket sıralandı.

Metinde belirlenen 11 strateji şunlar oldu:

1) Nitelikli milletlerarası direkt yatırımı odağa koyan, merkezi ve bütüncül bir yatırım tanıtım kampanyası planlanması ve hayata geçirilmesi

2) Nitelikli milletlerarası direkt yatırım profilleri özelinde yatırım çekme çalışmaları yapılması

3) Yatırım takviye süreçlerinde kamu kurumlarının kolaylaştırıcı rolünün güçlendirilmesi

4) Yatırımcının gereksinim duyduğu endüstriyel arazi arzının ve yatırıma uygun arazi bilgisine erişimin geliştirilmesi

İlgili Haberler

5) Nitelikli memleketler arası direkt yatırım profillerinin geri-bağlantı ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye’deki tedarikçi altyapısının geliştirilmesi

6) Yatırım ortamını düzgünleştirmeye yönelik siyaset ve takviye düzeneklerinin yatırımcı geri bildirimleri doğrultusunda güçlendirilmesi

7) Nitelikli milletlerarası direkt yatırımının Türkiye’ye kazandırılması için gereksinim duyulan ulaştırma, lojistik, dijital ve bilişim teknolojileri altyapısının geliştirilmesi

8) Global eğilimler ile dönüşen UDY pazarında Türkiye’nin potansiyelini gerçekleştirmesini sağlayacak düzenleyici çerçeve ile dayanak ve teşvik sistemlerinin geliştirilmesi

9) Nitelikli memleketler arası direkt yatırımın Türkiye’ye kazandırılması için muhtaçlık duyulan insan kaynağının geliştirilmesi

10) İş ortamı ve düzenleyici çerçevenin BM Sürdürülebilir Kalkınma Emellerine (SKA) ve AB Yeşil Mutabakatı’na ahengini artıracak çalışmaların gerçekleştirilmesi

11) Türkiye UDY Stratejisi’nin sistemli olarak izlenmesi ve raporlanması

Comments are closed.