Ultimate magazine theme for WordPress.

Trafik sigortasında yeni devir

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK), mecburî trafik sigortasında maddeleşen yeni düzenleme ile ilgili açıklamasında “Söz konusu değişiklik ile zarurî trafik sigortası kapsamında paha kaybı, daima sakatlık ve takviyeden mahrum kalma tazminatlarına ve bu sigortanın teminat kapsamı dışında kalan hallere ait yasal çerçeve çizilerek trafik kazaları sonucunda ziyan gören hak sahiplerine tazminatlar daha adil ve süratli bir halde ödenebilecek.” denildi.

SEDDK açıklamasında, düzenlemeyle yeni devirde tazminatların ödenmesinde uygulama birliği sağlanarak, bu sigorta eseri üzerinden mahkemelerde oluşan dava yükünün de önüne geçilmiş olacağına dikkat çekildi.

Hususa ait olarak kelam konusu açıklamada, “Böylece vatandaşlarımızın hak ettikleri tazminatların en adil ve süratli biçimde ödenmesi sağlanmış olacaktır. Hak sahipleri uzun türel süreçlere başvurmak zorunda kalmadan ne kadar sigorta tazminatı alacaklarını bilirken Sigorta şirketleri de taşıdıkları riski daha net öngörebilecek ve daha faal yönetebilecek bu sayede sundukları hizmetin kalitesine daha fazla odaklanabilecekler. Ayrıyeten trafik sigortası fiyatlarında istikrar sağlanacak ve bu tıp belirsizliklerin sebep olduğu ani ve yüksek dalgalanmalar önlenmiş olacaktır.” tabirlerine yer verildi.

İlgili Haberler

“Trafik sigortası makul primlerle temin edilmeye devam edecek”

SEDDK, tazminat hesaplamalarına dair metot ve asılların temel çerçevesinin kanunda çizilmesinin sigorta şirketlerinin sorumluluğunun ve münasebetiyle finansal durumlarının öngörülebilir olmasını da sağlayacağından düzenleme ile vatandaşların makul primlerle zarurî trafik sigortasını temin etmeye devam edeceğini belirtti.

SEDDK, bu sayede ise hem kanunen yapılması mecburî olunan trafik sigortalarında primlerin vatandaşlar tarafından ödenebilir düzeyde olmasının hem de sigorta şirketleri bakımından tazminatların öngörülebilir düzeyde olmasının sağlandığına dikkat çekti.

TBMM Adalet Kuruluna sevk edilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 90 ve 92 nci unsurlarında değişiklik öngören düzenlemenin 9 Haziran 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmişti.

Comments are closed.