Ultimate magazine theme for WordPress.

Stoltenberg: Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Tepesi’nde yaptığı konuşmada, “Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit kıymette bahislere değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık” dedi.

Jens Stoltenberg, “Rusya’yla da Euro Atlantik bölgesinde askeri olarak bulunduğunu görüyoruz. Çin’in memleketler arası yükümlülüklerini getirerek bulunması bizim gayemiz.”Aynı vakitte AB ile bağlarımızı güçlendirmek emeli güdüyoruz. 6 kapasiteyi oluşturmayı güçlendireceğiz. Yedinci olarak başkanlar birinci defa güvenlik tesirini ele alacaklar iklim değişikliğinin. Sistemli değerlendirmeler yapacağız. İklim değişikliğinin bizim misyon ve faaliyetlerimiz üzerindeki tesirine bakacağız” biçiminde konuştu.

2050’de sıfır emisyon maksadı

Stoltenberg, “Burada hedefimiz sera gazını pahalandırmak olacak. Tüm müttefikler askeri misyonlarını azaltma kararı aldılar. NATO için somut adımlar belirledik. Emelimiz net sıfır emisyonunu sağlayabilmek 2050 itibariyle. Kanada’ya teşekkür etmek istiyorum iklim ve güvenlik konusunda” tabirlerini kullandı.

NATO’nun bir sonraki stratejik konsept kavramını belirledik. Burada kıymetlerimizi bir defa daha güçlendiriyoruz. NATO’nun gündemine bakacak olursak, amaçlarımız yüksek düzeyde, tarafımız net. Gelecekte müttefiklik olarak yapacağımız nelerdir?

NATO’ya daha fazla yatırım

İlgili Haberler

Bu yıl 7. sefer Avrupa müttefikleri ve Kanada’da harcamalarımızı artırıyoruz. 2014’den bu yana yüksek harcamalar yapıldı. Yeni yetkinliklere, NATO misyonuna yatırımlar yapıyoruz. Bütün bunlar ittifakta eşit yük manasına geliyor. Müttefikler tıpkı vakitte daha fazla NATO’ya yatırım yapma kararı aldılar.

Kaynaklarımızı arttıracağız. Hem askeri, sivil, altyapı bütçelerimizi artıracağız. Daha fazla ortak eğitim gerçekleştireceğiz. Siber savunmada daha güçlü hale geleceğiz. Başkanlar ortak kararlar aldılar ittifakı daha güçlü hale getirebilmek için. Yeni operasyonel alanlarda da, siber güvenlik alanında da aldığımız kararlar var. Müttefikler siber savunma konusunda mutabık kaldılar.

NATO kendisini savunmaya kararlıdır mümkün mertebe verimli biçimde. Bunu her alanda geliştireceğiz. Stratejik bir sistem kuruldu, bunun için de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. NATO bayrağı altında hizmet gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum. Afganistan’la dayanışmayı sürdüreceğiz. Eğitim ve finansmanı Afgan güçlerine vermeyi sürdüreceğiz. Maksadımız NATO’yu rekabetçi dünyada daha güçlü hale getirebilmek.”

Stoltenberg’in konuşmasının akabinde gazetecilerin sorularına geçildi.

NATO Genel Sekreteri’nin yanıtları şöyle:

“Her vakit gayemiz askeri bütçeyi güçlendirebilmek. Bugünkü kararlara bakacak olursak emelimiz güçlendirmekti. Bizim için kilit bahis bu. NATO’da sivil, altyapı ve askeri bütçe değerli. Bir öbür karar da tüm bütçelerde bizim yüksek düzeyde amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için ek fonlara gereksinimimiz var. Burada daha fazla eğitim, yeterli komuta denetimi, daha fazla yatırım yapmak istiyoruz. Sivil bütçede ortaklarımız olması gerekiyor. Ortaklarımızı destekleyeceğiz. Bu NATO gündemini ortaya koymakta. Bizim müttefikliğimizi, ittifakı nasıl güçlendirebileceğimize bakmamız. Birlikte daha fazla yatırım yaparsak bu değerli olacaktır. Bugün üç bütçede de mutabakata vardık.

Biz NATO olarak artık Afganistan’da Kabil’deki havaalanını nasıl çalıştıracağız ona bakıyoruz. Bu gayretlerde Türkiye kilit bir rol oynuyor alışılmış ki. Aslında nasıl yapacağımız üzerinde çalışıyoruz. NATO’nun kararlılığın yüksek düzeyde olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu bahiste uğraşlarımızı sürdüreceğiz.”

Comments are closed.