Ultimate magazine theme for WordPress.

SASA, hisseye dönüştürülebilir tahvil ihracına başladı

SASA Polyester, 2026 vadeli 200 milyon euroluk garantili hisseye dönüştürülebilir tahvillerin ihracının başlatıldığını açıkladı.

İlgili Haberler

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamaya nazaran ihraçtan elde edilecek net gelirler, mevcut borçların yine finansmanı, mevcut ve gelecekteki yatırımların finansmanı ve genel kurumsal hedefler için kullanılacak.

Şirket, Yönetmelik S uyarınca toplam 200 milyon euro anapara fiyatındaki tahvilleri, asgarî 100 milyon euro kıymetindeki ünitelerde, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Güney Afrika, Japonya ve Türkiye dışındaki kurumsal yatırımcılara tahsisli satış yoluyla ihraç etmeyi amaçlıyor.

Comments are closed.