Ultimate magazine theme for WordPress.

Salgın yılında gelir dağılımı 11 yılın en makûs düzeyini gördü

2020 yılında Türkiye’de gelir dağılımına ait göstergelerin evvelki yıllara kıyasla negatif bir tabloya işaret ettiği görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun gelir ve ömür şartları araştırmasının 2020 sonuçlarına nazaran en yüksek muadil hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20’lik kümenin toplam gelirden aldığı hisse bir evvelki yıla nazaran 1,2 puan artarak yüzde 47,5’e yükselirken, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik kümenin aldığı hisse 0,3 puan azalarak yüzde 5,9’a düştü.

En son yapılan araştırma sonuçlarına nazaran Gini katsayısı bir evvelki yıla nazaran 0,015 puan artış ile 0,410 olarak iddia edildi. Böylece 2009’dan bu yana en olumsuz sonuç kaydedildi.

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, teğe yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı söz ediyor. Bu katsayı 2014’te 0,391 düzeyine kadar gerilemişti.

Toplumun gelirden en fazla hisse alan yüzde 20’sinin elde ettiği gelirin en az hisse alan yüzde 20’sinin elde ettiği gelire oranı formunda hesaplanan P80/P20 oranı 7,4’den 8,0’a, gelirden en fazla hisse alan yüzde 10’unun elde ettiği gelirin en az hisse alan yüzde 10’unun elde ettiği gelire oranı biçiminde hesaplanan P90/P10 oranı ise 13,0’dan 14,6’ya yükseldi.

İlgili Haberler

Yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri 69 bin 349 TL

Türkiye’de yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri yüzde 15,8 artarak 2020 yılı anket sonuçlarına nazaran 69 bin 349 TL oldu.

Yıllık ortalama muadil hanehalkı kullanılabilir fert gelirlerinde en yüksek gelir, geçen yıla nazaran 5 bin 450 TL artarak 42 bin 712 TL ile tek kişilik hanehalklarının oldu. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla bireyden oluşan hanehalklarının yıllık ortalama muadil hanehalkı kullanılabilir fert geliri 38 bin 141 TL iken tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarında bu bedel 34 bin 577 oldu. En düşük yıllık ortalama muadil kullanılabilir hanehalkı fert gelirine sahip hanehalkı tipi ise 25 bin 889 TL ile en az bir çekirdek aile ve öbür bireylerden oluşan hanehalkları oldu.

Rölâtif yoksulluk oranı yüzde 15 oldu

Toplumun genel seviyesine nazaran aşikâr bir hududun altında gelire sahip olan bireyler izafî manada fakir sayılmaktadır. Muadil hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sonuna nazaran, yoksulluk oranı 2020 yılında 0,6 puan artarak yüzde 15 oldu. Medyan gelirin %60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk hududuna nazaran yoksulluk oranı ise son yılda 0,6 puan artarak yüzde 21,9 olarak gerçekleşti.

Comments are closed.