usta kredi

Resmi Gazete’de bugün (24.06.2021)

YASAMA KISMI

TBMM KARARLARI

1288 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Müddetinin Uzatılmasına İlişkin Karar

1289 Sayıştay Başkanlığı İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4127)

YÖNETMELİKLER

–– Veteriner Tıbbi Eserler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

GENELGE

–– 30 Haziran Esirgeyici Aile Günü ile İlgili 2021/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

BİLDİRİ

–– Gümrük Genel Bildirisi (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 35)

KONSEY KARARLARI

–– Ferdî Dataları Muhafaza Heyetinin 09/06/2021 Tarihli ve 2021/571 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Heyetinin 22/06/2021 Tarihli ve 9630 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Comments are closed.