Ultimate magazine theme for WordPress.

Resmi Gazete’de bugün (23.06.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Ankara İli Hudutları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “Başayaş KÖK-Yeni Uluyol KÖK Güç Nakil Hattı”nın Üretimi Gayesiyle Kelam Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazlarda Elektrik Dağıtım Tesis Yerlerinin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4122)

–– Karabük İli Hudutları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “Kahyalar KÖK-Karaağaç KÖK Güç Nakil Hattı”nın İmali Emeliyle Kelam Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazlarda Elektrik Dağıtım Tesis Yerlerinin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4123)

–– Adana İli Hudutları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “Sarıçam – Ayvalı Güç Nakil Hattı”nın Üretimi Emeliyle Kelam Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazlarda Elektrik Dağıtım Tesis Yerlerinin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4124)

–– Osmaniye İli Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “8Q6803 Eski Azaplı KÖK – A. Çıyanlı Güç Nakil Hattı”nın Üretimi Gayesiyle Kelam Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazlarda Elektrik Dağıtım Tesis Yerlerinin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4125)

–– Gaziantep İli Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “8G4029 Suboyu KÖK – Kanarya KÖK Güç Nakil Hattı”nın İmali Hedefiyle Kelam Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazlarda Elektrik Dağıtım Tesis Yerlerinin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4126)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271)

YÖNETMELİKLER

–– Yapı Kontrolü Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ulusal Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

İlgili Haberler

–– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Kent Hafızası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 29/4/2021 Tarihli ve E: 2021/1, K: 2021/32 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2021 Tarihli ve 2017/38612 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay Birinci Başkanlık Heyetinin 22/06/2021 Tarihli ve 196 Sayılı Kararı

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay Dokuzuncu Dairesine İlişkin Kararlar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Comments are closed.