Ultimate magazine theme for WordPress.

Resmi Gazete’de bugün (22.06.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4091)

–– Devlet Takviyeli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Takviyesine Dair Karar (Karar Sayısı: 4092)

–– Ziraî Eserlerin 5300 Sayılı Tarım Eserleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Koruma Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 4093)

–– Yalova İli, Merkez İlçe, Kazımiye Köyü Hudutları İçerisinde Yer Alan Birtakım Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 4094)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Ünitelerin Nitelik, Kurulduğu Kent ve Ülke, Vazife Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Konseyi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 4095)

–– Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4096)

–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103)

–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4105)

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 4106)

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 4107)

–– İkili Muahedeler Çerçevesinde Birtakım Tarım ve İşlenmiş Tarım Eserleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Ait Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4108)

YÖNETMELİKLER

–– Genel İdare Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4104)

–– Merkezi İdare Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlgili Haberler

–– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Muş Alparslan Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE

–– Türkiye Milletlerarası Direkt Yatırım (UDY) Stratejisi (2021-2023) ile İlgili 2021/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

BİLDİRİLER

–– Avrupa Birliği Menşeli Birtakım Tarım Eserleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Ait Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim

–– Gürcistan Menşeli Birtakım Tarım ve İşlenmiş Tarım Eserleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Ait Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 18/3/2021 Tarihli ve E: 2020/58 K: 2021/19 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/4/2021 Tarihli ve E: 2020/80 K: 2021/34 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2021 Tarihli ve 2017/31861 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2021 Tarihli ve 2018/5186 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Comments are closed.