Ultimate magazine theme for WordPress.

Resmi Gazete’de bugün (20.06.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Çerçeve Mutabakat İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İhalelere Yönelik Müracaatlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Üretim İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlgili Haberler

BİLDİRİMLER

–– İhalelere Yönelik Müracaatlar Hakkında Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim

–– Kamu İhale Genel Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim

KONSEY KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Konseyinin 10/06/2021 Tarihli ve 10252-1, 10252-2, 10252-3 ve 10252-4 Sayılı Kararları

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Comments are closed.