Ultimate magazine theme for WordPress.

Resmi Gazete’de bugün (19.06.2021)

YASAMA KISMI

KANUN

7327 İcra ve İflâs Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş yahut Tertiplerin Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Şurası Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 4088)

YÖNETMELİKLER

–– Ulusal Eğitim Bakanlığı İşçisinin Vazifede Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümrük Süreçlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Misyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna Nazaran Verilecek İdari Para Cezalarına Dair Yönetmelik

–– Uludağ Üniversitesi Bayan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlgili Haberler

BİLDİRİLER

–– 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Bildiri

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri (No: 2021/31)

–– Gümrük Genel Bildirimi (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 3)

–– Gümrük Genel Bildirisi (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Tır İşlemleri) (Seri No: 8)

–– Gümrük Genel Bildirimi (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Transit Rejimi) (Seri No: 10)

–– Gümrük Genel Bildirimi (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Transit İşlemleri) (Seri No: 11)

–– Gümrük Genel Bildirimi (Transit Rejimi) (Seri No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Transit Rejimi) (Seri No: 11)

–– Gümrük Genel Bildirimi (Transit Rejimi) (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Transit Rejimi) (Seri No: 12)

–– Onaylanmış Kişi Statüsüne Ait Gümrük Genel Bildirisi (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Sıra No: 6)

HEYET KARARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 17/06/2021 Tarihli ve 10267 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Comments are closed.