Ultimate magazine theme for WordPress.

Resmi Gazete’de bugün (18.06.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YARGIÇLAR VE SAVCILAR HEYETİ KARARLARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Şurasına İlişkin Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gerçek Şahıslar ve Özel Hukuk Hukuksal Bireyleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Müracaat Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Meskende Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Kontrolör Yeterlik İmtihanları ile Atama, Yetiştirilme ve Çalışma Tarz ve Asılları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlgili Haberler

–– Pamukkale Üniversitesi Daima Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2021 Tarihli ve 2018/24477 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

Comments are closed.