Ultimate magazine theme for WordPress.

Resmi Gazete’de bugün (17.06.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Müracaatlarının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği

–– Dicle Üniversitesi Daima Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

İlgili Haberler

–– Anayasa Mahkemesinin 18/3/2021 Tarihli ve E: 2018/127, K: 2021/18 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2021 Tarihli ve 2016/2377 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2021 Tarihli ve 2019/13365 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

Comments are closed.