Ultimate magazine theme for WordPress.

Resmi Gazete’de bugün (16.06.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karayolları Motorlu Araçlar Zarurî Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Temelleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sigortacılık Kapsamında Pahalandırılacak Faaliyetler ve Aralıklı Akdedilen Sigorta Kontratları Hakkında Yönetmelik

–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2021/30)

YARGI KISMI

İlgili Haberler

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 3/3/2021 Tarihli ve E: 2018/134, K: 2021/13 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/4/2021 Tarihli ve E: 2020/71, K: 2021/33 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2021 Tarihli ve 2018/28925 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

Comments are closed.