Ultimate magazine theme for WordPress.

Resmi Gazete’de bugün (14.06.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Aksaray Üniversitesi Aksaray Malaklı Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümüşhane Üniversitesi İş Sıhhati ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

İlgili Haberler

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Rejeneratif Tıp Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Yalova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

BİLDİRİMLER

–– 7326 Sayılı Kanunun 10 uncu Hususunun Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Bildirim (Seri No:1)

–– Kimi Alacakların Yine Yapılandırılmasına Ait 7326 Sayılı Kanun Genel Bildirimi (Seri No: 1)

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Comments are closed.