Ultimate magazine theme for WordPress.

Resmi Gazete’de bugün (13.06.2021)

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 4087)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME SÜRECİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Çağ Üniversitesi Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Çağ Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Çağ Üniversitesi Bölgesel Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Çağ Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Çağ Üniversitesi Meslek Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Çağ Üniversitesi Toplumsal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Çağ Üniversitesi Daima Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Bayan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Çağ Üniversitesi Türkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İlgili Haberler

–– Çağ Üniversitesi Uzay Müşahede Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Gedik Üniversitesi Bayan ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Muş Alparslan Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Samsun Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE

–– Marmara Denizi Aksiyon Planı Uyum Konseyi ile İlgili 2021/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

BİLDİRİLER

–– 2021 Yılı Nisan Ayına İlişkin Yatırım Teşvik Evrakları Listesi

–– 2021 Yılı Nisan Ayına İlişkin Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Dokümanları Listesi

–– 2021 Yılı Nisan Ayına İlişkin İptal Edilen Yatırım Teşvik Evrakları Listesi

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Comments are closed.