Ultimate magazine theme for WordPress.

Resmi Gazete’de bugün (12.06.2021)

YASAMA KISMI

TBMM KARARLARI

1286 Global İklim Değişikliğinin Tesirlerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Gayret ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Gayesiyle Kurulan Meclis Araştırması Komitesinin Vazife Mühletinin Uzatılmasına Dair Karar

1287 Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Probleminin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Emeliyle Bir Meclis Araştırması Komitesi Kurulmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Emeliyle Dayanak Verilmesine Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4086)

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Kontrat Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Etraf Kontrolü Yönetmeliği

–– Vilayet Özel Yönetimleri Norm Takım Unsur ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Ait Yönetmelik

İlgili Haberler

–– Ulusal Eğitim Bakanlığı Hayat Uzunluğu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yenilenebilir Güç Kaynakları ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sıhhati ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİ

–– Ulusal Emlak Genel Bildirimi (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Sıra No: 403)

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Comments are closed.