Ultimate magazine theme for WordPress.

Resmi Gazete’de bugün (11.06.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Şurası Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 603)

YÖNETMELİKLER

–– Fiili Hizmet Mühleti Artırımı Uygulamasının Yordam ve Asılları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt Eserleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Gazi Üniversitesi Temel ve Mühendislik Bilimleri Merkez Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİLDİRİMLER

İlgili Haberler

–– Ulusal Emlak Genel Bildirisi (Sıra No: 404)

–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildiri (No: 2021/1)

–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildirim (No: 2021/2)

–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildiri (No: 2021/3)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 18/3/2021 Tarihli ve E: 2020/82, K: 2021/20 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2021 Tarihli ve 2016/2629 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2021 Tarihli ve 2017/37387 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Comments are closed.