Ultimate magazine theme for WordPress.

Resmi Gazete’de bugün (10.06.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Toplumsal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kurumsal Bağlantı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI KISMI

İlgili Haberler

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2021 Tarihli ve 2018/12010 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2021 Tarihli ve 2018/1219 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

Comments are closed.