Ultimate magazine theme for WordPress.

Resmi Gazete’de bugün (09.06.2021)

YASAMA KISMI

KANUN

7326 Kimi Alacakların Tekrar Yapılandırılması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Ait Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Antalya Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Daima Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kastamonu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

İlgili Haberler

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/4/2021 Tarihli ve 2018/27392 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/4/2021 Tarihli ve 2018/32597 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/4/2021 Tarihli ve 2019/20904 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Comments are closed.