Ultimate magazine theme for WordPress.

Resmi Gazete’de bugün (08.06.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Petrol Piyasasında Yapılacak Kontroller ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Yöntem ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Kontroller ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Yol ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Kıymetlendirilmesine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİMLER

–– Tahsilat Genel Bildirisi Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Seri: A Sıra No: 13)

–– Kredi Riski Azaltım Tekniklerine Ait Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri

İlgili Haberler

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/47, K: 2021/16 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2021 Tarihli ve 2018/15128 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/4/2021 Tarihli ve 2018/35039 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Comments are closed.