Ultimate magazine theme for WordPress.

Global e-ticaret pazarı %14 artışla 4,9 trilyon dolara koşuyor

HANDE BERKTAN

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile Deloitte Digital işbirliğiyle hazırlanan TÜBİSAD “Ekonominin Dönüştürücü Gücü, E-Ticaret Tesir Tahlili 2020” raporu Kovid-19 tesiriyle e-ticaret harcamalarının yüzde 45 arttığına işaret ediyor.

“E-ticaret Tesir Tahlil Raporu”, dal bileşenleriyle yapılan görüşmeler ile 220’den fazla işletme ve 1500 tüketici ile yürütülen saha çalışması sonuçlarına dayanıyor.

Dünya genelinde internet kullanan her 5 bireyden 4’ü e-ticareti deneyimledi

Global e-ticaret trendlerinin incelendiği raporda, Kovid-19 salgınının tesiriyle 2020 yılında dünyada internet kullanan her beş şahıstan dördünün e-ticareti deneyimlediği vurgulanıyor. Salgın sürecinde farklı yaş kümelerinden ve ekonomik seviyeden tüketicilerin yanı sıra KOBİ ve teşebbüsler de birinci kere e-ticaret tecrübesini yaşarken, tüketici beklentilerindeki değişim ile farklı kategori ve eser segmentlerine hakikat süratli bir yönelim göze çarpıyor.

Türkiye’de e-ticaretin hane halkı tüketim harcamaları içerisindeki hissesi %8’e ulaştı

Raporda dikkat çeken bir öbür başlık ise e-ticaretin, hane halkının tüketim harcamaları içerisindeki artan hissesi oldu. Türkiye Kovid-19 tesiriyle süratle büyüyen bu global pazar içerisinde e-ticaretin GSYH’ye oranının yüzde 4,5’e ulaşması ile birlikte 2020 yılında olgun pazarlar ortasına girmiş görünüyor. Türkiye’de e-ticaret harcamaları 2020 yılında 226 milyar TL olurken, yurtiçi satıcıların e-ticaret hacmi 216 milyara yükselmiş bulunuyor. E-ticaret harcamaları Kovid -19 salgınının tesiriyle

yüzde 45 oranında büyüme sergiledi. E-ticaret harcamalarının yerli hane halkı en son tüketim harcamaları içerisindeki hissesi yüzde 8 olurken, e-ticaret alışverişlerinin yüzde 63’ünün taşınabilir uygulamalar üzerinden yapıldığı görülüyor.

İlgili Haberler

TÜBİSAD İdare Heyeti Lideri Levent Kızıltan “E-ticaret Kovid-19 salgını ile birlikte global ticarette çok değeri bir pozisyona oturdu. Pandemi ile birlikte bu doğrultuda orijinal bir periyoda girdiğimize inanıyoruz. Bu trend memnuniyet verici olmakla birlikte, bölgeler ortası dijitalleşme farklılıkları, e-ticaretin yararlarının tabana yayılımı açısından tehdit oluşturuyor. Dijital olgunluk düzeyimizi tüm bölgelerimizde yükseltebilirsek, global çapta önemli bir büyüme yakalayan e-ticaret alanında ülkemizi daha da ileri düzeylere taşıyabiliriz.” dedi.

E-ticarette en çok tercih edilen alışveriş kategorisi %85 oranla giysi oldu

Kovid-19 salgını ile e-ticaret yapan tüketicilerin e-ticaret alışveriş sıklığının arttığı görülüyor. E-ticarette tüketicilerin tercihlerinin incelendiği araştırmaya nazaran tüketicilerin yüzde 51’i, e-ticaret kanallarının tercihinde en tesirli faktörün uygun fiyat olduğunu belirtiyor. Tüketicilerin e-ticarette en yaygın alışveriş yaptığı kategori yüzde 85 oranla giysi eserleri olurken, tüketicilerin yaklaşık yarısı pandemi periyodunda dijital içerik kullanımlarını artırdığını belirtiyor. Tüketicilerin en çok tercih ettiği e-ticaret kanalı ise yüzde 91 oranla e-ticaret pazaryerleri.

E-ticaret ekosisteminin büyüme trendlerine de yer verilen raporda, e-ticarete katılan işletme sayısının 2015’ten bu yana toplam yüzde 43 oranında arttığı vurgulanıyor. Geçtiğimiz yıl toplam satışları içerisindeki internet satış hissesinin arttığını belirten işletmelerin oranı yüzde 65 olurken, işletmelerin yüzde 22’si internet satış kanalı için ek istihdam oluşturduklarının altını çiziyor. Kovid-19 salgını sona erdikten sonra da internet satışlarının artacağını düşünen firma oranı ise yüzde 39.

Türkiye’de e-ticaret 1,9 milyon bireye istihdam sağlıyor

Raporda, e-ticaretin toplam istihdama 1,9 milyon çalışanla katkıda bulunduğuna işaret ediliyor. Örneğin e-ticaret, kargo kesiminde yüzde 65 istihdam artışı sağladı. Kayıt içerisinde iktisada net katkı sağlayan dalın, Türkiye’de toplam vergi katkısı 56 milyar TL olarak gerçekleşti.

Lojistik bölümü e-ticaretle büyüdü

Raporda e-ticaretin, lojistik ve ödeme sistemleri üzere bileşenleri ortasında dijital dönüşüm süreçlerine olan katkısı da gözler önüne seriliyor. İşletmelerin yüzde 81’i internet satışlarıyla dijital yetkinliklerinin arttığını belirtiyor. Klâsik lojistik dalında mikro dağıtım üzere çeviklik ve teknoloji odaklı yeni bedel teklifleri gelişirken, lojistik kesiminde 2020 yılında yapılan tüm gönderiler içerisinde e-ticaretin hissesi yüzde 60 olarak ölçülüyor.
Türkiye’de e-ticaret ile birlikte elektronik ödemelerin süratle yaygınlaştığı ve benimsendiği gözlemleniyor. 2020 yılında kartlı ödemelerin toplam e-ticaret süreçleri içerisindeki hissesi yüzde 61 olurken, 2019’dan bugüne e-cüzdanın toplam e-ticaret süreçlerindeki hisse artışının yüzde 50 olduğu görülüyor.

Günümüzde e-ticaret, yeni iş modellerini destekleyici, yeni teknolojiler ve inovatif uygulamaların ortaya çıktığı bir ekosistemi destekleyen gelişme oldu. Gelişen dijital süreçler iş gücü optimizasyonu sağlayabilmekte ve işletmelerin üretkenliğini artırabilmekte. Münasebetiyle e-ticaret, işini yurtiçi ve global pazarlarda büyütmek isteyen tüm işletmeler için büyük fırsatlar sunmakta.

Comments are closed.