Ultimate magazine theme for WordPress.

Etraf ve Şehircilik Bakanlığı’ndan müsilaj genelgesi

Etraf ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla ilgili bakanlık, valilik ve belediyelere “Marmara Denizi Aksiyon Planı”nın uygulanmasına ait genelge gönderildi.

Genelgede, Marmara Denizi’nde son günlerde sıcaklık, deniz suyundaki durağanlık ve azot-fosfor bolluğuna bağlı ortaya çıkan ve Marmara Denizi’nde doğal hayatı etkileyen afet niteliğinde müsilaj kirliliğinin görülmeye başlandığı anımsatıldı.

Kelam konusu kirliliğin giderilmesi maksadıyla Bakanlık uyumunda Marmara Denizi havzasında yer alan valilikler, mahallî idareler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin iştirakiyle hazırlanan Marmara Denizi Hareket Planı’nın 6 Haziran’da kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatılan genelgede, şu tabirlere yer verildi:

İlgili Haberler

“Söz konusu müsilajdan kaynaklanan kirliliğin 7 gün 24 saat temelli çalışılarak deniz ortamından giderilmesi, toplanması ve idaresine ait 8 Haziran 2021 tarihinde en büyük deniz paklığı seferberliği başlatılacaktır. Bu çerçevede, Marmara Denizi’ne kıyısı olan valiliklerin uyumunda Etraf ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sıhhat Bakanlığı tüm merkez, bağlı ve taşra teşkilatları, büyükşehir belediyeleri, vilayet ve ilçe belediyeleri ve katı atık belediye birlikleri, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca bu çalışmanın başlatılması ve tamamlanıncaya kadar koordineli biçimde yürütülmesi gerekmektedir. Tüm çalışmaların izlenmesi, denetimi ve kontrolü Bakanlığımızca yürütülecektir. Bu kapsamda bakan yardımcısı başkanlığında İstanbul’da Uyum ve Bilgilendirme Merkezi oluşturulacaktır.”

Uyum ve Bilgilendirme Merkezi’nde Etraf İdaresi Genel Müdürlüğü, ÇED Müsaade ve Kontrol Genel Müdürlüğü temsilcileri ile Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan vilayetlerin etraf ve şehircilik vilayet müdürlüklerinden etraftan sorumlu şube müdürü yahut teknik işçi görevlendirileceği bildirilen genelgede şunlar kaydedildi:

“Merkezin sekretaryası Etraf İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Vilayet bazında yapılan ve yapılacak çalışmaların yürütülmesi ve uyumun sağlanması için valiliklerde valinin başkanlığında uyum merkezi oluşturulacaktır. Uyum merkezinin sekretarya hizmetleri, etraf ve şehircilik vilayet müdürlüklerince yürütülecektir. Bu çalışmada Marmara Denizi Hareket Planı’nda öngörülen hareketlerle ilgili tüm kurum, kuruluşlar ve taşra teşkilatları ile mahallî idareler işçi, makine, ekipman ve gibisi bütün imkanlarıyla çalışmalara dayanak verecektir. Bununla birlikte, büyükşehir belediyeleri, vilayet ve ilçe belediyeleri ve katı atık belediye birlikleri ayrıyeten denizden toplanan müsilaj ve atıkların taşınması ve bertaraf tesislerinde idaresi konusunda gerekli tüm çalışmaları yürüteceklerdir.”

Comments are closed.