Ultimate magazine theme for WordPress.

Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 400 milyon dolarlık iki kredi

Dünya Bankası, Türkiye için kamu binalarının sarsıntıya karşı dayanıklılığını güçlendirmek, güç verimliliğini artırarak güç faturalarını ve ziyanlı karbon salınımlarını azaltmak gayesiyle 265 milyon dolar fiyatındaki krediyi onayladı.

Dünya Bankası’nın proje hakkında verdiği ayrıntılara nazaran, “Kamu Binalarında Zelzeleye Karşı Dayanıklılık ve Güç Verimliliği Projesi” ile 140’ın üzerinde okulda, yurtta, hastane ve kamu binasında yalıtım uygunlaştırma, güçlendirme ve tekrar inşa çalışmaları yapılacağı, birebir vakitte bu binaları kullanan 26 bin kişinin kelam konusu projeden direkt faydalanacağı açıklandı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Yöneticisi Auguste Kouame projenin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Dünya Bankası, ülkedeki bina stokunu sarsıntıya sağlam hale getirme ve bir güç tasarrufu kaynağına dönüştürme tarafındaki savlı uğraşlarında Türkiye’yi desteklemekten memnuniyet duymaktadır. Bu proje, kamu binaları üzerinde odaklanmasına karşın sağlayacağı muvaffakiyet ile özel kesimde de gibisi dönüşümleri tetikleyerek Türkiye’nin iklim değişikliğini azaltma ve ahenk sağlama gündemine katkıda bulunacaktır.”.

175 bin kamu binasının güç masraflarını azaltacak

İlgili Haberler

Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada, güç verimliliğinin Türkiye’nin ekonomik büyümesini sürdürebilmesi için kritik bir ehemmiyet taşıdığı belirtildi. Güç açısından verimli binalara yapılacak yatırımların, Türkiye’nin güç ithalatına olan bağımlılığını azaltacağı ve 175 bin kamu binasının güç masraflarını düşürebileceği aktarıldı.

Dünya Bankası Proje Grubu Önderlerinden Alanna Simpson, projeye ait olarak yaptığı değerlendirmede, “Afetlere karşı en kırılgan durumda olan binalar birebir vakitte güç açısından verimsiz binalardır. Bu proje, binaların yapısal açıdan güçlendirilmesine yönelik çalışmaları güç verimliliği ve yenilenebilir güç tedbirleri ile birleştirerek bir yandan uzun vadeli dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği sağlarken birebir vakitte kıymetli maliyet tesirlilik sonuçları doğuracaktır.” açıklamasını yaptı.

İklime karşı dayanıklılığı artırmayı amaçlayan 135 milyon dolarlık kredi

Dünya Bankası, Türkiye’de yarısı bayan olmak üzere 90 bin fakir kişinin doğal ve iklim kaynaklı tehlikelerden korunmasını ve geçim imkanlarının artırılmasını amaçlayan 135 milyon dolar fiyatındaki bir projeye daha onay verdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Türkiye Sağlam Peyzaj Entegrasyon Projesi (TULIP)” ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Bolaman Irmak Havzasında ve İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Çekerek Irmak Havzası’nda yaşayan kırsal topluluklar için sağlam altyapı hizmetlerinin ve geçim kaynaklarının iyileştirilmesinin amaçladığı kaydedildi. Her iki havzanın, mevsimsel taşkınlar, kuraklık, toprak erozyonu ve toprak kayması üzere iklim değişikliği tesirlerine karşı epey kırılgan durumda olduğunu vurgulayan Dünya Bankası, bu bölgelerde ayrıyeten yüksek yoksulluk oranları, düşük ziraî verimlilik, yetersiz altyapı, doğal kaynak bozunumu, sonlu yol irtibatları ve dışarı göç nedeniyle oluşan insan sermayesi kaybının da olduğuna dikkat çekti.

Comments are closed.