usta kredi

Büyük firmalarda yapılandırma 56 milyar TL’ye ulaştı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 2021 yılı Mayıs ayına ait Finansal Yine Yapılandırma Çerçeve Mutabakatları Raporu’nu yayımladı.

Buna nazaran, Ekim 2019-Mayıs 2021 devrinde Finansal Tekrar Yapılandırma Çerçeve Muahedeleri doğrultusunda büyük ölçekli uygulama kapsamına 372 firma alındı. Kapsama alınan firmalardan 202 firma ile Finansal Tekrar Yapılandırma Kontratı bağıtlandı.

Bu süreçte tekrar yapılandırılan toplam borç meblağı ise 55 milyar 630 milyon lira oldu. Kelam konusu meblağın en büyük kısmını 10 milyar 729 milyon lirası imalat sanayi kesimindeki firmalar oluşturdu. Öte yandan, inşaatta 10 milyar 308 milyon liralık, turizmde 10 milyar 672 milyon liralık borç yapılandırıldı.

Finansal Tekrar Yapılandırma Kontratı bağıtlanan firmalardan 45’i imalat sanayi, 27’si inşaat, 22’si turizm dalında faaliyet gösterirken, 74’ü İstanbul’da bulunuyor.

Küçük ölçekli uygulamada 28 firma borcunu yapılandırdı

Finansal Yine Yapılandırma Çerçeve Mutabakatları doğrultusunda küçük ölçekli uygulama kapsamına ise Kasım 2019-Mayıs 2021 periyodunda 71 firma alındı. Kapsama alınan firmalardan 28 firma ile Finansal Yine Yapılandırma Mukavelesi bağıtlandı.

Kelam konusu 28 firmanın toplam borç fiyatı 323 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Bu meblağın en büyük kısmını, 82 milyon lira ile toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile ferdî ve hanehalkı eserleri oluşturdu.

Çalışma, yalnızca Finansal Tekrar Yapılandırma Çerçeve Muahedesi doğrultusunda büyük ve küçük ölçekli uygulamalar kapsamında çerçeve mutabakatlarını imzalayan alacaklı kuruluşların ilettiği bilgilerden oluşuyor. Bankaların kelam konusu düzenlemeler dışında kendi inisiyatifleriyle yapılandırdıkları kredileri kapsamıyor.

TBB’ye üye bankaların Mart 2021 periyodu bilanço bilgilerine nazaran, tekrar yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan kredilerin toplam fiyatı 216,1 milyar lira seviyesinde bulunuyor.

Comments are closed.