Ultimate magazine theme for WordPress.

Akaryakıt ve motorinde taban satış düzenlemesi

Petrol piyasasında dağıtıcı lisansı sahiplerinin beyaz eser olarak isimlendirilen akaryakıt ve motorinde taban satış yükümlülüğüne ait düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe nazaran dağıtıcı lisansı sahiplerinin, lisans alınmasını takip eden ikinci takvim yılında taban 20 bin ton, üçüncü takvim yılında taban 30 bin ton, dördüncü takvim yılında minimum 40 bin ton, beşinci takvim yılından itibaren ise yıllık minimum 60 bin ton beyaz eser satışını gerçekleştirmesi zarurî olacak.

İlgili Haberler

Taban satış yükümlüğünü yerine getirmeyen dağıtıcı lisansı sahibinin lisansı sona erdirilecek. Daha evvel pazarlama projeksiyonunda beyan edilen taban yıllık 60 bin ton beyaz eser satışını gerçekleştiremediği tespit edilen dağıtıcılar hakkında kanunun ilgili hususları gereği idari yaptırım uygulanıyordu.

Yeni düzenlemeye nazaran, minimum satış yükümlüğünün yüzde 10 yahut daha az sapma ile yerine getirilememesi durumunda ise lisans
sona erdirilmeksizin izlemeye alınacak ve bir sonraki takvim yılındaki taban satış yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda ilgilinin lisansı sona erdirilecek, yerine getirilmesi durumunda ise izleme kaldırılacak.

Comments are closed.