Ultimate magazine theme for WordPress.

4. Yargı Paketi komitede kabul edildi

Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komitesi’nde kabul edildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 18 Haziran’da TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

Teklifle, Bilişim sistemlerinin, banka yahut kredi kuruluşlarının ya da banka yahut kredi kartlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen kabahatlerde, davaya bakma yetkisi bakımından kabahatin işlendiği yer mahkemesine ek olarak mağdurun yerleşim yeri mahkemeleri de yetkili olacak. Düzenlemeyle, soruşturma ve kovuşturma basamaklarında verilebilecek yetkisizlik kararları nedeniyle ortaya çıkacak vakit ve hak kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.

İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, üst makamın yahut üst makam yoksa süreci yapmış olan makamın yanıt verme müddeti 60 günden 30 güne indirilecek.

İdari hareketler nedeniyle dava açmadan evvel yönetime yapılan zarurî müracaatlara ait yönetime tanınan 60 günlük yanıt verme mühleti de 30 güne düşürülecek.

Yargılamada yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi ve makul müddette yargılanma hakkı ile hak arama hürriyetinin daha faal korunması için idari yargı mercilerince verilen en son kararlar, gerekçesiyle birlikte en geç 30 gün içinde yazılacak.

Düzenlemenin maddeleşerek yürürlüğe girmesinden evvel yapılmış idari müracaatlar bakımından, yönetimin yanıt verme müddeti 60 gün, kesin olmayan karşılıklar için öngörülen bekleme müddeti ise 6 ay olarak uygulanmaya devam edilecek.

Bayana şiddetle uğraş

Bayana karşı şiddet hareketleriyle daha aktif gayret edilmesi ve caydırıcılığın sağlanması maksadıyla, eşe karşı işlenen “kasten öldürme”, “kasten yaralama”, “eziyet” ve “kişiyi hürriyetinden mahrum kılma” hatalarında kabul edilen cezayı artırıcı nedenler, boşandığı eşi de kapsayacak.

İsimli denetim yükümlülüğü süresiz olmayacak

Düzenlemeyle, gerek soruşturma gerekse kovuşturma evresinde isimli denetim yükümlülüğünün devamının gerekip gerekmeyeceği konusunun yargı mercilerince belli aralıklarla incelenmesi zarurî hale getirilecek.

İlgili Haberler

Soruşturma evresinde, şüphelinin isimli denetim yükümlülüğünün devamının gerekip gerekmeyeceği konusunda en geç 4 aylık aralıklarla Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi tarafından bir karar verilecek.

Kovuşturma evresinde ise mahkeme, hakkında isimli denetim kararı bulunan sanığın bu yükümlülüğünün devam edip etmeyeceğine en geç 4 aylık müddet içinde resen karar verecek.

İsimli denetim mühleti, ağır ceza mahkemesinin misyonuna girmeyen işlerde en çok 2 yıl olup, bu mühlet, zarurî hallerde münasebeti gösterilerek 1 yıl daha uzatılabilecek. Ağır ceza mahkemesinin misyonuna giren işlerde ise isimli denetim müddeti en çok 3 yıl olup, bu mühlet, mecburî hallerde münasebeti gösterilerek uzatılabilecek. Lakin uzatma müddeti, toplam 3 yılı, Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Kısmında tanımlanan kabahatler ile Terörle Uğraş Kanunu kapsamına giren cürümlerde 4 yılı geçemeyecek.

İddianamede kanıtla ilgisi bulunmayan bilgilere yer verilemeyecek

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi halinde olduğu üzere beraat kararı verilmesi halinde de tespit yahut dinlemeye ait kayıtlar, hakim kontrolü altında yok edilecek.

İddianamede olayların kanıtlarla ilişkilendirilerek açıklandığı kısımda, yüklenen kabahati oluşturan olaylar ve kabahatin kanıtlarıyla ilgisi bulunmayan bilgilere yer verilemeyecek.

İddianameye ait bilgiler ve duruşma tarihi; telefon, telgraf, faks, elektronik posta üzere bağlantı bilgilerinin belgede bulunması halinde bu araçlardan yararlanılmak suretiyle de bildirilecek.

Kovuşturma evresine geçildiğinde davet kağıdına iddianame de eklenecek.

Seri muhakeme yönteminde yaptırımın belirlenmesi bakımından şartları bulunması halinde zincirleme suça ait kararlar uygulanabilecek.

Mahkemece tespit edilen eksiklikler, Cumhuriyet savcısı tarafından tamamlandıktan sonra talep yazısı tekrar düzenlenerek mahkemeye gönderilebilecek.

Duruşma günü belirlendikten sonra kolay yargılama yolu uygulanamayacak.

Sulh ceza hakimliğinin tutuklama ve isimli denetime ait verdiği kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi, yargı etrafında bulunduğu asliye ceza mahkemesi yargıcına ilişkin olacak. İtirazı incelemeye yetkili mercilerin farklı olduğu hallerde, itirazların gecikmeksizin incelenmesi için karara itiraz edilen sulh ceza hakimliği tarafından gerekli önlemler alınacak. Sulh ceza hakimliği işleri, asliye ceza hakimi tarafından görülüyorsa itirazı inceleme yetkisi ağır ceza mahkemesi liderine ilişkin olacak.

Comments are closed.