Ultimate magazine theme for WordPress.

3 bakanlık bünyesinde yeni atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara nazaran, Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine, yapılan yeterlik imtihanında muvaffakiyet gösteren 39 iş müfettiş yardımcısı atandı.

İlgili Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, Vergi Müfettişi Erkan Bozkurt’un ataması yapılırken, yapılan yeterlik imtihanında muvaffakiyet gösteren 318 vergi müfettiş yardımcısının da vergi müfettişi olarak atanması kararlaştırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Selman Fındıklı, Müfettişliğe ise yapılan yeterlik imtihanında muvaffakiyet gösteren Müfettiş Yardımcısı Nihat İtina getirildi.

Comments are closed.