Ultimate magazine theme for WordPress.

2,3 milyar liralık Çukurova Havalimanı yatırımına devlet teşviki

Nisan’da 20 milyar 652 milyon dolarlık sabit yatırım öngören 1.189 adet yatırım teşvik dokümanı düzenlendi.

Bu yatırımlar kapsamında 1 milyar 2 milyon dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanılması öngörüldü. Teşvik dokümanı kapsamında yatırımcılar 28 bin 321 kişilik istihdam taahhüdünde bulundu.

İlgili Haberler

Nisan ayının en yüksek dengeli teşvik dokümanı Mersin’de yapılacak Çukurova Havalimanı için düzenlendi. Favori Çukurova Havalimanı İşletmeciliği A.Ş 2 milyar 305 milyon liralık yatırımı için teşvik evrakı aldı. Toplam 1000 kişilik istihdam öngören şirket, yatırım kapsamında 43 milyon 770 milyon dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanacak.

Bu devirde Mogul Dokuma Kırklareli’ndeki kumaş fabrikasının tevsi yatırımı için 609 milyon 745 bin liralık teşvik dokümanı aldı. Mogul, bu yatırım kapsamında 67 milyon 856 bin dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanacak ve 150 kişi istihdam edecek.

Nisan ayının en yüksek üçüncü yatırımı 575 milyon lira ile Mars Lojistik’ten geldi. Şirket İstanbul’da demiryolu ile yük nakliyeciliği yatırımı kapsamında 2 milyon 346 bin dolarlık makine teçhizat ithal edecek ve 100 kişilik istihdam sağlayacak.

Comments are closed.